rotarkids@gmail.com . 06-53399875

Rotarkids

 

 

Het Rotarkids Zuivelplan!

Een week zuivel (1liter) voor een kind = E. 0,50

Voedselbank Amsterdam verstrekt iedere week aan 1700 gezinnen met kinderen onder de 18 jaar basis voedselpakketten. Gezond en gevarieerd is de kernwaarde van Voedselbank. Maar zuivel ontbreekt en is belangrijk voor kinderen in de groei. Rotarkids wil zich hiervoor met alle Amsterdamse Rotaryclubs hard maken, en 1 liter melk per kind per week doneren aan de Voedselbank. Voor E. 0,50 per week helpt u al 1 kind voor 1 week met 1 liter zuivel.

Het is onze ambitie om 1 jaar lang 1700 kinderen 1 x per week 1 liter zuivel te geven. We hebben dus hard hulp nodig, een totaal bedrag van minstens 1750 x 52 x 0,50 = E. 45.500.

 

Welkom bij de Stichting Rotarkids

Rotarkids is een samenwerkingsverband van een groot aantal Rotaryclubs uit Amsterdam en omgeving.
Wij zetten ons sinds 1992 in voor kansarme en kwetsbare  kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving. Kinderen en jongeren die zich vaak aan de onderkant van de samenleving bevinden en die daardoor worden belemmerd in hun ontwikkeling of in een achterstandssituatie verkeren. 
Het is onze ambitie om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in deze situatie een steuntje in de rug te geven. Kijk verder op onze website voor onze projecten, projectaanvraag, jaarverslag of ons zuivelproject.  Voor vragen kan u altijd contact opnemen met het bestuur.