rotarkids@gmail.com . 06-53399875

Doneren

Donaties in alle vormen

Met uw steun kunnen wij projecten ondersteunen waarmee kansarme kinderen/jongeren een steuntje in de rug krijgen. Uw steun is daarom erg belangrijk en we waarderen uw bijdrage enorm.

U kunt op verschillende manieren de Stichting Rotarkids ondersteunen:

  • Direct een (kleine) donatie op bankrekening nr. NL02INGB 0009 5166 54 tnv Stichting Rotarkids
  • Periodieke Schenking via de Stichting Rotary Schenkingsovereenkomst (ANBI-status) 
  • Kopen van Rotarkidsloten 
  • De opbrengst van een fondsenwervende activiteit of schenking bv. afscheidsreceptie doneren aan Rotarkids
  • Als Rotaryclub deelnemer worden van Stichting Rotarkids, voor slechts €20,– per rotarian per jaar ondersteunt u ons al.