rotarkids@gmail.com . 06-53399875

Rotarkids Jaarverslagen

ROTARKIDS JAARVERSLAG 2015-2016

Het Rotarkids Jaarverslag van de Stichting Rotarkids 2015-2016 geeft een beeld van de activiteiten waarop wij als bestuur met trots terugkijken. In het Jaarverslag 2015 – 2016 geven we een toelichting op de activiteiten en gesteunde projecten en leggen wij (financiële) verantwoording af over de besteding van middelen. Ook geven wij een vooruitblik. Wij zijn er trots op dat Rotarkids in het verslagjaar (1 juli 2015 t/m 30 juni 2016), dankzij de bijdrage van de 12 deelnemende Rotaryclubs, de opbrengst van de Rotarkids Loterij, de extra bijdrage voor het Rotarkids Zuivelplan en een aantal extra donaties van Rotaryclubs uit Amsterdam, 17 mooie initiatieven en projecten voor de ontwikkeling van (kans)arme kinderen en jongeren heeft kunnen ondersteunen, met een totaalbedrag van maar liefst € 36.597,00. In het verslag een uitgebreide omschrijving van de gesteunde projecten in 2015/2016

Dankzij de steun van de 12 aangesloten Rotaryclubs en uw donaties kunnen we dit mooie werk blijven doen. We kijken uit naar weer een jaar vol mooie projectaanvragen die we mogen steunen!

Wij danken deze Rotaryclubs en hun leden voor hun inzet en bijdrage in 2015/2016.

 

U kunt hier het Rotarkids Jaarverslag 2015/2016 downloaden als het niet lukt stuur dan een mail naar rotarkids@gmail.com dan sturen wij u het verslag toe.

Rotarkids Jaarverslag 2014 – 2015

In het Rotarkids Jaarverslag 2014 – 2015 geven we een toelichting op de activiteiten en gesteunde projecten en leggen wij (financiële) verantwoording af over de besteding van middelen. Ook geven wij een vooruitblik. Wij zijn er trots op dat Rotarkids in het verslagjaar (1 juli 2014 t/m 30 juni 2015), dankzij de bijdrage van de elf deelnemende Rotaryclubs, de gehele opbrengst van het 12de Benefietconcert, de opbrengst van de Rotarkids Loterij en een aantal zeer ruimhartige donaties, weer twaalf mooie initiatieven en projecten voor kansarme kinderen en jongeren heeft mogen ondersteunen, met een totaalbedrag van maar liefst €30.500,00. Dit is bijna een verdubbeling van het vorige boekjaar. In het verslag een uitgebreide omschrijving van de gesteunde projecten in 2014/2015

 

Hieronder kunt u het jaarverslag van 2014|2015 downloaden.

Rotarkids Jaarverslag 2013 – 2014

In het Rotarkids Jaarverslag 2013 – 2014 geven wij een toelichting op onze activiteiten en gesteunde projecten en leggen wij (financiële) verantwoording af over de besteding van middelen. Ook geven wij een vooruitblik. Wij zijn er trots op dat Rotarkids in het verslagjaar (1 juli 2013 t/m 30 juni 2014), dankzij de bijdrage van de tien deelnemende Rotaryclubs en de opbrengst van de Rotarkids Loterij, weer tien mooie projecten voor kansarme kinderen en jongeren in Amsterdam een steuntje in de rug heeft kunnen geven, met een totaalbedrag van Euro 17.975.

Hieronder kan u de PDF downloaden van het Rotarkids Jaarverslag 2013|2014