rotarkids@gmail.com . 06-53399875

Platformleden

Het Rotarkidsplatform

In het Rotarkidsplatform zitten de 13 aangesloten Rotaryclubs. Er zit tenminste 1 afgevaardigde, meestal de jeugdcommissaris, per Rotaryclub in het Rotarkidsplatform. De leden van het platform geven advies over de te steunen projecten, zijn actief betrokken bij de gesteunde projecten, de jaarlijkse Rotarkidsloterij, dragen projecten uit hun Rotaryclub aan en onderhouden het contact met de aangesloten Rotaryclub. 

Dankzij de inzet van de platformleden, de (financiële) deelname en inzet van de aangesloten Rotaryclubs kunnen we veel projecten voor kansarme kinderen en jongeren ondersteunen. 

 

Maak kennis met de Rotarkidsplatformleden 

 

 

Jacky Bax
Rotary Club MInerva
Kirsten Bradley
Rotary Club Hoog Zuid
Jan-Willem Davids
Rotary Club Nachtwacht
Amy Do
Rotary Club Minerva
Quintijn Gijsbers
Rotary Club Zuidas
Jelle Houtsma
Rotary Club Hoog Zuid
Jan van der Kamp
Rotary Club Amsterdam Halfweg
Gijs Schanselaar
Rotary Club Amsterdam
Pam de Soete
Rotary Club Amsterdam West
Wendela Sandberg
Rotary Club N8W
Wouter Steusel
Rotary Club Sloterdijk
Vacant
Rotary Club Amsterdam Oost
Anna Theuvenet
Rotary Club Minerva
Petra Tiel
Rotary Club Amsterdam Blauw
Bas Versteeg
Rotary Club Sloterdijk
Angelique Struik
Rotary Club Westertoren

Voorzitter

Madelon Schaap
Rotary Club Amsterdam Zuid

Vice-voorzitter

Gert-Jan Ros
Rotary Club Nachtwacht

Penningmeester

Hanna Visser
Rotaract Amsterdam

Secretaris

Trudy Elsenaar
Rotary Club Amsterdam Zuid

Bestuurslid

Perhihan Utlu
Rotary Club N8W

Bestuurslid

Susanne van der Zon
Voorheen Rotaract Club Amsterdam

Bestuurslid

Rene Spelt
Rotary Club Minerva