ROTARKIDS JAARVERSLAG 2017-2018

Met trots presenteren wij het Rotarkids Jaarverslag 2017-2018 van afgelopen jaar waar wij als bestuur voldaan op terug kijken. In het Jaarverslag kunt u de verschillende projecten en het financiële verslag terugvinden. Maar ook wat wij hebben bereikt en het verschil hebben kunnen maken Stichting Rotarkids.

Dit jaar werden er 7 projecten gesteund in diverse delen van Amsterdam en omgeving met een totaalbedrag van €9.283. Wederom gaven de 13 deelnemende Rotary Clubs hun jaarlijkse financiële bijdrage en participeerden in de Rotarkids Platform. Wij willen de clubs en de Platformleden enrom danken voor hun inzet van afgelopen jaar.

Download hier het jaarverslag 2017-2018

ROTARKIDS JAARVERSLAG 2016-2017

Het jaarverslag 2016 – 2017 van de stichting Rotarkids geeft een beeld van de activiteiten van ons afgelopen boekjaar, waar wij als bestuur met trots op terugkijken. Dit jaar hebben we met Stichting Rotarkids een aantal projecten in verschillende wijken van Amsterdam en omgeving gesteund met een
totaalbedrag van Euro 11.276,90, een mooi resultaat. Dankzij de jaarlijkse vaste bijdrage van de 13 deelnemende Rotaryclubs, Rotarkidsloterij opbrengst en de extra donaties van een aantal Rotaryclubs is dit mogelijk gemaakt. Dank namens veel (kans) arme kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving die hierdoor een extra steuntje in de rug hebben gekregen.

Graag willen wij de 13 deelnemende Rotaryclubs bedanken voor hun jaarlijkse financiële bijdragen en hun inzet bij het Rotarkids Platform. Ook dank aan alle Rotarkids Platformleden voor hun  enthousiasme en inzet voor Rotarkids. En natuurlijk speciale dank aan Rotaryclub Oost die het 14e Rotary Benefietconcert organiseerde en daarmee een mooie bijdrage leverde aan de Stichting Rotarkids.

Download hier het jaarverslag.

ROTARKIDS JAARVERSLAG 2015-2016

Het Rotarkids Jaarverslag van de Stichting Rotarkids 2015-2016 geeft een beeld van de activiteiten waarop wij als bestuur met trots terugkijken. In het Jaarverslag 2015 – 2016 geven we een toelichting op de activiteiten en gesteunde projecten en leggen wij (financiële) verantwoording af over de besteding van middelen. Ook geven wij een vooruitblik. Wij zijn er trots op dat Rotarkids in het verslagjaar (1 juli 2015 t/m 30 juni 2016), dankzij de bijdrage van de 12 deelnemende Rotaryclubs, de opbrengst van de Rotarkids Loterij, de extra bijdrage voor het Rotarkids Zuivelplan en een aantal extra donaties van Rotaryclubs uit Amsterdam, 17 mooie initiatieven en projecten voor de ontwikkeling van (kans)arme kinderen en jongeren heeft kunnen ondersteunen, met een totaalbedrag van maar liefst € 36.597,00. In het verslag een uitgebreide omschrijving van de gesteunde projecten in 2015/2016

Dankzij de steun van de 12 aangesloten Rotaryclubs en uw donaties kunnen we dit mooie werk blijven doen. We kijken uit naar weer een jaar vol mooie projectaanvragen die we mogen steunen!

Wij danken deze Rotaryclubs en hun leden voor hun inzet en bijdrage in 2015/2016.

Rotarkids Jaarverslag 2014 – 2015

In het Rotarkids Jaarverslag 2014 – 2015 geven we een toelichting op de activiteiten en gesteunde projecten en leggen wij (financiële) verantwoording af over de besteding van middelen. Ook geven wij een vooruitblik. Wij zijn er trots op dat Rotarkids in het verslagjaar (1 juli 2014 t/m 30 juni 2015), dankzij de bijdrage van de elf deelnemende Rotaryclubs, de gehele opbrengst van het 12de Benefietconcert, de opbrengst van de Rotarkids Loterij en een aantal zeer ruimhartige donaties, weer twaalf mooie initiatieven en projecten voor kansarme kinderen en jongeren heeft mogen ondersteunen, met een totaalbedrag van maar liefst €30.500,00. Dit is bijna een verdubbeling van het vorige boekjaar. In het verslag een uitgebreide omschrijving van de gesteunde projecten in 2014/2015.

Download hier het jaarverslag

Rotarkids Jaarverslag 2013 – 2014

In het Rotarkids Jaarverslag 2013 – 2014 geven wij een toelichting op onze activiteiten en gesteunde projecten en leggen wij (financiële) verantwoording af over de besteding van middelen. Ook geven wij een vooruitblik. Wij zijn er trots op dat Rotarkids in het verslagjaar (1 juli 2013 t/m 30 juni 2014), dankzij de bijdrage van de tien deelnemende Rotaryclubs en de opbrengst van de Rotarkids Loterij, weer tien mooie projecten voor kansarme kinderen en jongeren in Amsterdam een steuntje in de rug heeft kunnen geven, met een totaalbedrag van Euro 17.975.

Download hier het jaarverslag.