Herfstbrief Leergeld Amsterdam

Heel veel dank voor alle steun !!! Het aantal kinderen dat door Leergeld Amsterdam wordt gesteund, groeide in de eerste helft van dit jaar enorm, 75% meer dan de zelfde periode vorig jaar. De inkomsten groeiden in het 1e half jaar 2023 echter niet mee, wat doorgetrokken naar heel 2023 een tekort van € 450.000 zou gaan betekenen.

IKEEB Rapportage

Een terugblik op onze aanvraag. Kinderen die niet kunnen lezen, lopen een moeilijk te overbruggen leerachterstand op, met als gevolg dat zij al vroeg in hun leven in een neerwaartse spiraal van falen en negatieve gevoelens terecht komen. Daarbij heeft het niet kunnen lezen helaas zijn uitwerking op alle leergebieden. Deze kinderen vallen niet alleen uit op de Nederlandse taal, maar ook bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en rekenen.

Bedankt Sinterklaas

Sinterklaasviering 27 november en 4 december 2023. Stichting Havenstraat bedankt Sinterklaas, Pieten, Rotarkids, Wijdoenmee en al onze vrijwilligers.
Vooral bedanken wij Barbelijn, de leerlingen en ouders van de Hildebrand van Loonschool, Yvanka en haar netwerk voor de prachtige cadeaus die de kinderen van het AZC/A&O Hostel en de Oekraïense opvang hebben gekregen, en AH voor de snoepgoed.

Eindverslag Sjako de Meesterboef

Voor u ligt het eindverslag van Sjako de Meesterboef, een voorstelling voor in de klas van de jongste Amsterdamse basisschoolleerlingen. Het is een productie van de Toneelmakerij in samenwerking met Theater de Krakeling. Na afloop van de voorstelling krijgt elk kind een door Richard Kofi geïllustreerd boek met het verhaal van de voorstelling. Het produceren van deze voorstelling en de uitgave van het boek werd voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door uw fonds waarvoor wij u van harte bedanken.

Verslag Ontdekatelier Kunstmachine

“Mogen wij ook meedoen?” Dit was de meest gehoorde vraag tijdens Kunstmachine. Vanaf de eerste gigaknikkerbaan in het Noorderpark tijdens het Alles is Noord-feest, tot de allerlaatste dag in Pexpo waren alle bezoekers vol enthousiasme aan het bouwen en uitproberen. We kijken terug op vier heel succesvolle weken. Ruim 1400 mensen deden actief mee aan…