Het is onze ambitie om met alle Rotaryclubs uit Amsterdam en omgeving zoveel mogelijk kinderen en jongeren die zich vaak aan de onderkant van de samenleving bevinden en die daardoor worden belemmerd in hun ontwikkeling of in een achterstandssituatie verkeren een steuntje in de rug te geven.
Wij doen dat door zoveel mogelijk projecten met financiële en persoonlijke bijdragen te ondersteunen. We ondersteunen alleen concrete projecten met realistische doelen, die zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken, zodat een Rotarkids bijdrage kinderen en jongeren tot 25 jaar echt een steuntje in de rug biedt. De steun van Rotarkids is helaas nog hard nodig. In Nederland groeien nog steeds bijna 400.000 kinderen, 1 op de 9 kinderen, op in armoede. In Amsterdam zijn dat er 1 op de 4, ruim 35.000 kinderen, daar moeten we wat aan doen. Help ons mee!

Stel je voor geen dagelijkse warme maaltijd, geen zuivel of geen goede kleding als dat nodig is. Niet lid kunnen zijn van een sportvereniging of naar muziekles gaan. Geen mogelijkheden om eens een keer iets leuks te doen. Ook het vieren van je verjaardag met cadeautjes van je ouders en een traktatie op school is geen vanzelfsprekendheid. Deze kinderen, die in Nederland opgroeien, worden dagelijks geconfronteerd met geldgebrek. Omdat materiële basale zaken ontbreken, maar vooral omdat ze niet mee kunnen doen en daardoor in hun ontwikkeling achterblijven.

Rapport ‘Kinderen in armoede’ 2013 Marc Dullaert, Kinderombudsman