Noordje

In vervolg op een gesprek met Rotarkids heeft Rotary Zuidas Noordje uitgenodigd deel te nemen aan een goede doelenpitch. Dit leidde tot een donatie van 1500 euro aan Noordjes Online Boekenclub voor kinderen uit groep 4 t/m 8. Met de boekenclub moedigt Noordje
het plezier van lezen aan, krijgen kinderen het boek dat ze lezen thuisgestuurd en sluiten de schrijvers van boeken ook een keer aan.

Stichting Leergeld

Aan dit zeer grote project heeft Rotarkids bijgedragen door te participeren in het verzamelen van laptops zodat leerlingen tijdens de sluiting van de scholen door corona thuisonderwijs konden volgen. Dit project loopt nog steeds. Het is vooral bestemd voor kinderen die thuis geen mogelijkheid hebben om een laptop aan te schaffen en deze ook niet…