VoorUit is een participatieproject waarbij jaarlijks meer dan 70 studenten in ruil voor woonruimte 10 uur per week maatschappelijk werk doen in de wijk waar ze wonen. Het doel van VoorUit is om bij te dragen aan de sociale cohesie van de wijk door participatie van bewoners te bevorderen.

De studenten zijn afkomstig van de VU en UvA en werken in 8 wijken in Amsterdam West en Nieuw-West: de Kolenkitbuurt, Laan van Spartaan, Geuzenveld, Osdorp de Punt, Osdorp de Reimerswaalbuurt, Slotermeer-Oost, Slotermeer-West en Slotervaart.

Rotarkids steunt het VOORUIT PROJECT dit jaar met een bijdrage om twee buurthuizen te voorzien van nieuw sport- en spelmateriaal

VoorUit is voornamelijk actief in aandachtswijken in Amsterdam waar sloop- en renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. Leegstand en tijdelijke verhuur dragen vaak bij aan een verminderde betrokkenheid bij de woonomgeving. De buurthuizen van VoorUit zijn daarom een plek waar studenten en bewoners elkaar ontmoeten.

Middels educatieve activiteiten wil VoorUit bewoners kansen bieden. De Nederlandse taal en het benutten van talent zijn de toegang tot onderwijs en werk. Daarom ondersteunen studenten kinderen bij hun huiswerk en bieden zij volwassenen de kans een hoger taalniveau te bereiken.

Door aan te sluiten bij de talenten van bewoners wordt zelfstandigheid gestimuleerd. Vanwege de kleinschalige activiteiten is er veel ruimte voor persoonlijk contact. De buurthuizen zijn laagdrempelig; studenten vangen daardoor veel signalen op en verwijzen indien nodig door naar andere instanties. Zo helpt VoorUit bewoners om hun weg te vinden in de maatschappij.

Masterchef Kids van “VoorUit”

De stichting Rotarkids ondersteunt Masterchef Kids van “VoorUit”. VoorUit is met 75 studenten in 12 wijken aan het werk. Zij zijn al elf jaar actief. Elke twee tot vier jaar komen er weer 75 (of meer) nieuwe studenten die in de wijken aan de slag gaan.

Rotarkids ondersteunt Vooruit Masterchef Kids omdat:

  • De 75 studenten 10 uur per week in de wijken werken. Zij ondersteunen en begeleiden de kinderen en zij leggen contact met de ouders van deze kinderen.
  • Met deze actie zal het leefklimaat in de wijken verbeteren. Het hele gezin wordt betrokken bij de diverse activiteiten.
  • Deze 75 studenten krijgen ervaring en know how met het helpen in de eerste lijn. Deze onuitwisbare ervaring nemen zij na hun studie de samenleving in.

Wil jij dit initiatief ook ondersteunen met een financiële bijdrage?

Mail dan naar rotarkids@gmail.com.

Geef een reactie