VoorUit is een participatieproject waarbij jaarlijks meer dan 70 studenten in ruil voor woonruimte 10 uur per week maatschappelijk werk doen in de wijk waar ze wonen. Het doel van VoorUit is om bij te dragen aan de sociale cohesie van de wijk door participatie van bewoners te bevorderen.

De studenten zijn afkomstig van de VU en UvA en werken in 8 wijken in Amsterdam West en Nieuw-West: de Kolenkitbuurt, Laan van Spartaan, Geuzenveld, Osdorp de Punt, Osdorp de Reimerswaalbuurt, Slotermeer-Oost, Slotermeer-West en Slotervaart.

Rotarkids steunt het VOORUIT PROJECT dit jaar met een bijdrage om twee buurthuizen te voorzien van nieuw sport- en spelmateriaal

VoorUit is voornamelijk actief in aandachtswijken in Amsterdam, waar sloop- en renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. Leegstand en tijdelijke verhuur dragen vaak bij aan een verminderde betrokkenheid bij de woonomgeving. De buurthuizen van VoorUit zijn daarom een plek waar studenten en bewoners elkaar ontmoeten.

Middels educatieve activiteiten wil VoorUit bewoners kansen bieden. De Nederlandse taal en het benutten van talent zijn de toegang tot onderwijs en werk. Daarom ondersteunen studenten kinderen bij hun huiswerk en bieden zij volwassenen de kans een hoger taalniveau te bereiken.

Door aan te sluiten bij de talenten van bewoners wordt zelfstandigheid gestimuleerd. Vanwege de kleinschalige activiteiten is er veel ruimte voor persoonlijk contact. De buurthuizen zijn laagdrempelig; studenten vangen daardoor veel signalen op en verwijzen indien nodig door naar andere instanties. Zo helpt VoorUit bewoners om hun weg te vinden in de maatschappij.

Geef een reactie