Als uw organisatie of Rotaryclub een project wil doen waarmee kwetsbare kinderen en jongeren een steuntje in de rug krijgen, dan is uw aanvraag van harte welkom. Voor het insturen van de projectaanvraag (financieel of andere ondersteuning) graag een email sturen aan rotarkids@gmail.com

Graag de aanvraag ruim voordat het project van start gaat indienen. Wij beoordelen de aanvraag eerst binnen het bestuur en daarna in de Rotarkids Platformvergadering en dat neemt enige tijd in beslag. De Platformvergadering komt 3 keer per jaar bij elkaar. De aanvraag zo volledig mogelijk opstellen:

 • Achtergrond en doel van de stichting/vereniging
 • Bestuur van de stichting/vereniging
 • Projectomschrijving
 • Wat, wanneer, wie, hoe, waar
 • Aantal kinderen/jongeren dat bereikt wordt
 • Waarvoor wordt de (financieel) bijdrage specifiek gebruikt
 • Wat is motivatie/reden van het verzoek voor de (financiële) bijdrage
 • Projectbegroting
 • Projectaanvragen van meer dan € 2.000 graag een KvK uittreksel meesturen en de statuten van de stichting of vereniging

Aanvullende informatie en documenten om de aanvraag te versterken zijn belangrijk voor de beoordeling van de projectaanvraag door het Rotarkidsplatform.

De projecten worden beoordeeld aan de hand van onder andere de volgende criteria:

 • Projecten die bestemd zijn voor kansarme kinderen/jongeren tot 25 jaar uit Amsterdam en omgeving
 • Projecten die stimulerend zijn voor de ontwikkeling, sociaal, cultureel, sportief, mentaal of fysiek
 • Projecten die een duidelijk resultaat laten zien en veel kinderen/jongeren bereiken
 • Bij voorkeur tastbare zaken die voor een groep kansarme kinderen/jongeren zijn
 • Voorkeur voor projecten met weinig tot geen overheadkosten zoals personeel
 • Voorkeur voor projecten die door vrijwilligers worden gedragen
 • Projecten waar Rotarkids het verschil kan maken
 • Individuele bijdragen komen helaas niet in aanmerking

Voor individuele bijdragen voor kinderen en jongeren zijn er een aantal fondsen en stichtingen waar u mogelijk een aanvraag kunt doen bijvoorbeeld:

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier of via rotarkids@gmail.com

Alvast bedankt voor uw aanvraag.

  Naam

  Organisatie

  Email

  Projectnaam

  Toelichting

  Je kan hier je PDF files uploaden