Hoe gaat Rotarkids te werk?

Naast het bestuur is er het Rotarkidsplatform, in het platform zit van iedere deelnemende Rotaryclub vertegenwoordiger(s) vaak de jeugdcommissarissen.  De leden van het Rotarkidsplatform dragen projecten aan en adviseren over de toekenning van projectgelden waarover het bestuur beslist. Rotaryclubs kunnen aanvragen voor projecten indienen via hun vertegenwoordiger in het Rotarkidsplatform. Daarnaast zijn er ook rechtstreekse aanvragen voor projecten van diverse instellingen. De aanvragen worden getoetst conform de statutaire doelstelling van de stichting. Het Rotarkidsplatform vergadert 2 à 3 keer per jaar; het bestuur 3 à 5 keer per jaar.

Statutaire doelstelling Stichting Rotarkids

Het verkrijgen en beheren van fondsen om kansarme kinderen uit de regio Amsterdam, die in hun ontwikkeling door sociale of fysieke omstandigheden worden belemmerd of in een achterstandssituatie verkeren, door middel van financiële steun gekoppeld aan inhoudelijke begeleiding, betere (op individuele kinderen afgestemde) ontplooiingsmogelijkheden te bieden.

Hoe verkrijgt Rotarkids haar fondsen?

  • De jaarlijkse bijdragen van de deelnemende Rotaryclubs, iedere deelnemende Rotaryclub in Amsterdam doneert een bijdrage van € 20 per Rotarian.
  • De opbrengst van de jaarlijkse Rotarkidsloterij tijdens het Amsterdamse Rotary Benefietconcert.
  • Extra bijdragen van Rotaryclubs die de opbrengst van een activiteit doneren aan Stichting Rotarkids.
  • Giften van particulieren; om deze ook fiscaal aantrekkelijk te maken heeft de stichting de ANBI-status.