De Kunstmachine Ontdek-atelier

De Kunstmachine-ontdekatelier is een kunstproject dat stichting Lijm-lab komende herfst organiseert in Amsterdam-Noord. Een laagdrempelig programma op het snijvlak van kunst en techniek, met en voor de kinderen en hun ouders uit de buurt, veelal kwetsbare gezinnen. In een speciaal ontworpen ontdekatelier in de Van der Pekstraat kunnen de deelnemers met het thema ‘beweging’ aan…

Verslag première Sjako de Meesterboef

Op 14 juni vond de première plaats van Sjako de Meesterboef; de Oscar Carréschool had twee leslokalen beschikbaar gesteld voor de simultane voorstellingen. Twee acteurs hebben de voorstelling ingestudeerd: 73 voorstellingen geven in korte tijd is te veel voor één acteur. Met slechts een koffer en een mobiele telefoon voor de muziek weet de acteur…