Donaties in alle vormen

Met uw steun kunnen wij projecten ondersteunen waarmee kwetsbare kinderen/jongeren een steuntje in de rug krijgen. Uw steun is daarom erg belangrijk en we waarderen uw bijdrage enorm.

U kunt op verschillende manieren de Stichting Rotarkids ondersteunen:

  • Direct een (kleine) donatie op bankrekening nr. NL02INGB 0009 5166 54 tnv Stichting Rotarkids
  • Periodieke Schenking via de Stichting Rotary Schenkingsovereenkomst (ANBI-status)
  • De opbrengst van een fondsenwervende activiteit of schenking, bij voorbeeld een afscheidsreceptie doneren aan Rotarkids
  • Door Rotaryclub deelnemer te worden van Stichting Rotarkids, voor slechts €20,– per jaar.