Hoe vraagt u een project aan?

 

Als uw organisatie of Rotaryclub een project wil doen, waarmee kwetsbare kinderen en jongeren een steuntje in de rug krijgen, dan is uw aanvraag van harte welkom. U kunt zowel een aanvraag doen voor fondsen als voor andere ondersteuning. Verstuurt u dan het formulier op deze pagina. De aanvraag moet voldoen aan een aantal eisen.

Rotarkids sponsort zowel (niet te grote) succesvolle projecten als kansrijke kleine nieuwe initiatieven (de ‘kraamkamerfunctie’). Het is van belang dat Rotarkids een verschil kan maken.

Let op: doe de aanvraag ruim voordat het project van start gaat. Wij beoordelen de aanvraag eerst binnen het bestuur en daarna in de Rotarkids Platformvergadering. Dit neemt enige tijd in beslag. Zie hieronder bij het kopje ‘Het beoordelen van uw aanvraag’.

 

Alle aanvragen moeten de volgende elementen bevatten:

 • Achtergrond en doel van de stichting/vereniging
 • Bestuur van de stichting/vereniging
 • Projectomschrijving
 • Wat, wanneer, wie, hoe & waar
 • Aantal kinderen/jongeren dat bereikt wordt
 • Waarvoor de (financiële) bijdrage specifiek wordt gebruikt
 • Wat de motivatie/reden van het verzoek voor de (financiële) bijdrage is
 • Projectbegroting
 • Bij projectaanvragen van meer dan € 2.000 een KvK uittreksel meesturen en de statuten van de stichting of vereniging

 

De projecten worden beoordeeld aan de hand van onder andere de volgende criteria:

 • Projecten die bestemd zijn voor kwetsbare kinderen/jongeren tot 18 jaar uit Amsterdam en omgeving
 • Projecten die stimulerend zijn voor de ontwikkeling (sociaal, cultureel, sportief, mentaal of fysiek)
 • Projecten die een duidelijk resultaat laten zien en veel kinderen/jongeren bereiken
 • Projecten die de ouders actief betrekken hebben een streepje voor
 • Bij voorkeur tastbare zaken die voor een groep kwetsbare kinderen/jongeren zijn bedoeld
 • Voorkeur voor projecten met weinig tot geen overheadkosten zoals personeel
 • Voorkeur voor projecten die door vrijwilligers worden gedragen
 • Voorkeur voor projecten waarbij Rotarkids het verschil kan maken, bijvoorbeeld projecten die voor het eerst worden georganiseerd
 • Aanvullende informatie en documenten om de aanvraag te versterken zijn belangrijk voor de beoordeling van de projectaanvraag door het Rotarkidsplatform.

 

Rotarkids steunt alleen groepsprojecten. Aanvragen voor individuen komen helaas niet in aanmerking. Er is een aantal fondsen en stichtingen waar u met een aanvraag voor individuele kinderen en jongeren terecht kunt, bijvoorbeeld:

 

Het beoordelen van uw aanvraag

Het Rotarkids bestuur beoordeelt of de projectaanvraag binnen de doelstellingen van Rotarkids past. Als dit het geval is, wordt de aanvraag aan de leden van het Rotarkids platform voorgelegd. Iedere aangesloten Rotaryclub is vertegenwoordigd in het platform. Wanneer zowel het bestuur als het platform instemmen, krijgt het project groen licht.

Het bestuur van Rotarkids vergadert 4 à 5 keer per jaar; het Rotarkids platform 3 à 4 keer per jaar.

Na het insturen van uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging met een indicatie van de termijn waarop u het besluit kunt verwachten.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via rotarkids@gmail.com.

Alvast bedankt voor uw aanvraag.

Formulier projectaanvraag Rotarkids

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
U kunt hier bestanden uploaden
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 256 MB.