Contact met Rotarkids?

Stuur een email aan rotarkids@gmail.com of bel met de voorzitter Angelique Struik 06 24 233 725.

 

Stichting Rotarkids

Vestigingsplaats Amsterdam

Correspondentieadres: Keizersgracht 36A, 1015 CR Amsterdam

Telefoon: 06 24 233 725 (voorzitter Angelique Struik)

E-mail: rotarkids@gmail.com

Bank: NL02 INGB 0009 5166 54

KVK handelsregister: 41212133

RSIN (fiscaal nummer): 8160.89.450 (ANBI)

Disclaimer

© Stichting Rotarkids, Amsterdam 2017

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van Stichting Rotarkids