Contact met Rotarkids


Stichting Rotarkids

Vestigingsplaats: Amsterdam

Telefoon: 06 293 75 335 (voorzitter Noor de Bruin)

E-mail: rotarkids@gmail.com

Bank: NL02 INGB 0009 5166 54

KVK handelsregister: 41212133

RSIN (fiscaal nummer): 8160.89.450 (ANBI)

Bent u ge├»nteresseerd in een vrijblijvende kennismaking of een presentatie over Rotarkids door een van onze bestuursleden of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met onze voorzitter Noor de Bruin, telefoon: 06 – 293 75 335, e-mail: rotarkids@gmail.com.

Disclaimer

┬ę Stichting Rotarkids, Amsterdam 2022

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van Stichting Rotarkids. De foto’s op deze website zijn aangeleverd door contactpersonen van de desbetreffende projecten. Voor vragen over beeld en tekst kun je contact opnemen met rotarkids@gmail.com.