Wie zijn we?

Rotarkids is een samenwerkingsverband van een groot aantal Rotaryclubs in Amsterdam. Sinds 1992 zet Stichting Rotarkids zich in om kinderen en jongeren, die in hun omgeving weinig ontplooiingsmogelijkheden hebben, een steuntje in de rug te bieden.

Wij doen dit door zoveel mogelijk projecten voor deze doelgroep met financiële en persoonlijke bijdragen te ondersteunen. Het is voor ons belangrijk dat Rotarkidsprojecten écht impact hebben. Daarom ondersteunen we alleen projecten met concrete en realistische doelen die zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken. Lees meer over het doen van een aanvraag op de pagina Project aanvragen.

Wat doen we?

Onze statutaire doelstelling is om kinderen uit de regio Amsterdam, die door sociale of fysieke omstandigheden belemmerd worden, te steunen door middel van het verkrijgen en beheren van fondsen. Door middel van financiële steun, gekoppeld aan inhoudelijke begeleiding, kunnen we met deze fondsen de kinderen betere ontplooiingsmogelijkheden bieden.

Hoe verkrijgt Rotarkids haar fondsen?

  • De jaarlijkse bijdragen van de deelnemende Rotaryclubs. Iedere deelnemende Rotaryclub in Amsterdam doneert een bijdrage van € 20 per Rotarian.
  • Extra bijdragen van Rotaryclubs die de opbrengst van een activiteit doneren aan Stichting Rotarkids.
  • Giften van particulieren. Om deze ook fiscaal aantrekkelijk te maken heeft Rotarkids de ANBI-status.

Stel je voor geen dagelijkse warme maaltijd, geen zuivel of geen goede kleding als dat nodig is. Niet lid kunnen zijn van een sportvereniging of naar muziekles gaan. Geen mogelijkheden om eens een keer iets leuks te doen. Ook het vieren van je verjaardag met cadeautjes van je ouders en een traktatie op school is geen vanzelfsprekendheid. Deze kinderen, die in Nederland opgroeien, worden dagelijks geconfronteerd met geldgebrek. Omdat materiële basale zaken ontbreken, maar vooral omdat ze niet mee kunnen doen en daardoor in hun ontwikkeling achterblijven. 

Rapport ‘Kinderen in armoede’ 2013 Marc Dullaert, Kinderombudsman