De Kunstmachine-ontdekatelier is een kunstproject dat stichting Lijm-lab komende herfst organiseert in Amsterdam-Noord. Een laagdrempelig programma op het snijvlak van kunst en techniek, met en voor de kinderen en hun ouders uit de buurt, veelal kwetsbare gezinnen.

In een speciaal ontworpen ontdekatelier in de Van der Pekstraat kunnen de deelnemers met het thema ‘beweging’ aan de slag. Naast onderzoeken en experimenteren in door kunstenaars ontworpen opstellingen, kunnen de kinderen zelf mobiles, kettingreacties en andere bewegende kunstobjecten ontwerpen en maken. Ook wordt gezamenlijk aan een groot buurtkunstwerk voor de ramen van de locatie, PEXPO, gewerkt.
Het atelier zal vier weken lang geopend zijn, tijdens de herfstvakantie elke dag en is gratis toegankelijk. Ook worden workshops georganiseerd op thema en voor verschillende leeftijdsgroepen. Voor hele jonge kinderen 2-4 jaar en hun ouders zijn er speciale ochtenden, voor basisschoolkinderen komt er een Wijkclub die doorloopt tot februari 2024.
De activiteiten worden begeleid door de kunstenaar-docenten van Lijm-lab en daarnaast door vrijwilligers uit de buurt.
Kunstmachine biedt een stimulerende omgeving voor het onderzoeken van ideeën en creativiteit: onderzoek met een open einde, zoals kunstenaars dat doen. De weg van creativiteit moet meer perspectief en zelfvertrouwen bieden aan kinderen en jongeren die in minder gunstige omstandigheden opgroeien, hetgeen geldt voor veel kinderen in de Van der Pekbuurt.

Rotarkids draagt aan dit project €1.500 bij.