Noor de Bruin

Rotaryclub Amsterdam West
Voorzitter

Herman Kok

Rotary Club Amsterdam Sloterdijk
Penningmeester

Lou ten Cate

Rotaryclub Amsterdam Sloterdijk
Bestuurslid

Trudy Elsenaar

Rotaryclub Amsterdam Zuid
Bestuurslid

Petra Tiel

Rotaryclub Amsterdam Blauw
Bestuurslid

Wouter Steusel

Rotaryclub Amsterdam West
Adviseur bestuur

Angelique Struik

Rotaryclub Amsterdam Westertoren
Adviseur bestuur