vestigingsplaats

Amsterdam

correspondentieadres
Victorieplein 45 IV, 1078 PD Amsterdam

telefoon
06 24 23 37 25 (voorzitter Angelique Struik)

e-mail: bestuur@rotarkids.nl

website:www.rotarkids.nl

bank: NL02 INGB 0009 5166 54

KvK nummer: 41212133

RSIN (fiscaal nummer): 8160.89.450

Stichting Rotarkids is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Bovendien hebben wij met het geheel van onze algemeen nuttige activiteiten geen winst oogmerk.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.