Stichting Rotarkids is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Bovendien hebben wij met het geheel van onze algemeen nuttige activiteiten geen winst oogmerk.

Een ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

Vestigingsplaats

Amsterdam

Telefoon
06 293 75 335 (voorzitter Noor de Bruin)

E-mail: rotarkids@gmail.com

Website: www.rotarkids.nl

Bank: NL02 INGB 0009 5166 54

KvK nummer: 41212133

RSIN (fiscaal nummer): 8160.89.450

Download hier de exploitatierekening en balans 2023.