Met Sjako de meesterdief bereikt het Amsterdamse jeugdtheatergezelschap de Toneelmakerij in samenwerking met Theater de Krakeling, Amsterdamse basisschoolleerlingen van 4 tot 6 jaar die nog niet of weinig in aanraking kwamen met theater. Dit doen we met een laagdrempelige voorstelling die speelt in hun eigen klas en die nauw aansluit bij hun eigen leefwereld. Sjako de meesterdief gaat over Sjako Muller, een Amsterdams boefje die na zijn schurkendood in 1717 als held van de allerarmsten, als de Robin Hood van de Jordaan de geschiedenis zou ingaan. De voorstelling is een meeslepend, sprookjesachtig mengsel van historie en legende.

Script en tekst boek: Lot Houtepen. Regie: Lot Houtepen i.s.m. Thimothy de Gilde. Illustraties: Richard Kofi. Sjako de meesterdief is een productie van De Toneelmakerij in samenwerking met Theater de Krakeling en Museum Amsterdam.

Première: 19 mei 2023 en wordt daarna t/m 12 juli voor 1800 leerlingen gespeeld.

Sjako de meesterdief komt tot stand dankzij donaties van Stichting Rotarkids, het AMVJ Fonds en Stichting het Amsterdamsche Fonds.

Sjako de meesterdief is een muzikale ‘kruip-door-sluip-door’ voorstelling, waarbij een geweldige verteller, die decor en de rekwisieten als een marskramer bij zich heeft, kleuters in hun eigen klas terugvoert in de kleurrijke geschiedenis van hun eigen stad en haar onalledaagse bewoners. Samen met hem komen de kinderen erachter dat het Amsterdam van de 17e, begin 18e eeuw niet zoveel verschilt van het Amsterdam van nu. Met rijke en arme mensen en met mensen uit de hele wereld die hier zijn komen wonen en nog een andere taal kunnen spreken dan alleen Nederlands.

Ze leren dat Amsterdam in de 17e eeuw voor haar grote welvaart afhankelijk was van nieuwkomers; welke gebouwen werden gebouwd, waar de rijkaards woonden, in welke wijken de allerarmsten en zien de stad door de ogen van nieuwkomer, pauper en boef Sjako. Alle plekken waar Sjako ooit heeft gelopen, bestaan namelijk nog. Zo vergroten de leerlingen hun leefwereld en worden bewustere inwoners van Amsterdam. Op een speelse manier maken zij kennis met onderwerpen als mensenrechten, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Na afloop van Sjako de meesterdief krijgt elk kind een door Richard Kofi geïllustreerd boek met het verhaal van de voorstelling. Door dit boek wordt hun ervaring verlengd en verbreed en kan iedereen thuis meegenieten. De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door Rotarkids.