Voorwoord

Het Rotarkidsjaar 2021-2022 is evenals dat van het voorgaand jaar wat bijzonder; immers
door de covid problemen vonden niet alle projecten plaats op de geplande datum. Soms kon
een project doorgang vinden in afgeslankte vorm, soms moest het uitgesteld worden.
Daardoor loopt de uitvoering van sommige projecten over het jaar heen en dat gebeurt dan
ook bij het jaarverslag en in de Nieuwsbrief.

Dit jaarverslag geeft in feite een nieuwe wijze van presenteren weer van hetgeen afgelopen
jaar heeft plaats gevonden.

Verslagen en foto’s van de projecten zijn gedurende het jaar gepubliceerd in de
Nieuwsbrieven, waardoor de actuele informatie beschikbaar werd. Ook via de website is
getracht aan te sluiten op de actualiteit.

Deze nieuwe opzet vergroot onzes inziens de toegankelijkheid, niet alleen voor de
Rotaryclubs; op deze manier draagt dat ook bij aan de verbreding van het maatschappelijk
draagvlak voor Rotarkids.

Nog niet van elk project dat inmiddels is afgrond is al een verslag verschenen in de
Nieuwsbrief. Daarom zal in dit jaarverslag kort aangegeven worden wat de activiteiten zijn
geweest.

Angelique Struik,
Voorzitter Rotarkids, tot en met 30 juni 2022

Klik hier voor het volledige jaarverslag.