Dat kinderen uit minimagezinnen extra getroffen worden door corona hoeven we niet meer uit te leggen. Er is genoeg aandacht in de media en er zijn goede rapporten, zoals van het Sociaal Cultureel Planbureau. Basisschoolkinderen lopen gemiddeld 20% achter in ontwikkeling, terwijl we uit ander onderzoek weten dat de kinderen, die in armoede opgroeien, nog veel grotere achterstanden oplopen.
Leergeld Amsterdam kwam meteen in actie Corona zorgde voor grote uitdagingen. Een daarvan hebben we snel opgepakt. In een tijd dat afstandsonderwijs de norm werd, is Leergeld direct met een actie gestart om kinderen uit gezinnen met een krappe beurs van een laptop te voorzien. Daarover zei Wethouder Marjolein Moorman zei in de Volkskrant (31 maart): “Gelukkig zijn er ook andere initiatieven, zoals Leergeld”. Sindsdien reikten wij ruim 700 laptops uit (incl. refurbished laptops), in heel 2020 worden dat zo’n 850 stuks. Naast laptops gaven we ook steun voor bijles, fietsen en schoolspullen.

De resultaten

Dit jaar verwachten wij zo’n 1900 kinderen te steunen en helpen wij nog eens 400 door ze te verwijzen naar collega-voorzieningen. Daarvoor hebben wij zo’n € 500.000 aan donaties ontvangen. Dit bedrag besteden wij helemaal aan kinderen (zie tabellen op pagina 2). Daarnaast ontvingen wij organisatie- subsidie van de gemeente Amsterdam, die ons in staat stelt om uw donatie op de juiste plek te laten komen.

Er blijven kinderen tussen wal en schip vallen
De gemeente Amsterdam heeft goede regelingen voor kinderen met een smalle beurs. Desondanks vallen er kinderen tussen wal en schip.

  • Door het opvlammen van het virus spreiden scholen de schooltijden van de kinderen gedurende de week. Daarnaast vallen vele lessen uit vanwege ziekte van de leerkracht of corona-klachten van het kind of zijn/haar familie. Digitaal onderwijs is een blijvertje. Laptops zijn een noodzakelijk leermiddel geworden.
  • Kinderen uit gezinnen met een krappe beurs of anderstalige ouders lopen momenteel extra leerachterstanden op. Daarvoor bestaan subsidies, maar daarbij past vaak geen individueel maatwerk. Als school individuele bijles
    nodig vindt en ouders kunnen het niet betalen, springt Leergeld bij.
  • Experts, zoals het Armoedefonds en het CPB, verwachten een blijvende golf van steunaanvragen.
  • Met name kinderen van werkende armen, zoals ZZP’ers (waarvan velen door corona fors in inkomen achteruit zijn gegaan), van ongedocumenteerden (die veel in Amsterdam wonen en met hun werk hun inkomen hebben verloren) of gezinnen, die uit schaamte, vanwege laaggeletterdheid of digibetisme geen beroep doen op bestaande voorzieningen, vallen tussen wal en schip.

Leergeld steunt kinderen via zes projecten
Leergeld Amsterdam is meer dan alleen laptops. We focussen op zes projecten, wat donateurs de mogelijkheid geeft om gericht voor een bepaald project te doneren.
In de praktijk van 2020 bleek dat echter anders te werken. Door corona viel een groot deel van onze plannen in duigen. Zo was er ineens grote behoefte aan laptops en werden schoolreizen massaal afgelast.
Gelukkig waren de ‘schoolreisdonateurs’ bereid om een andere besteding toe te staan.

En gelukkig zijn er ook veel donateurs, die de besteding overlaten aan Leergeld, als het maar ten goede komt aan de kinderen. Dat is per type donateur uitgesplitst in de tabel op blz. 2. Daarbij willen we de privacy van donateurs eerbiedigen. Daarom geven we alleen een overzicht van de doelen van donaties.

Klik hier voor de pdf.