Heel veel dank voor alle steun !!!

Het aantal kinderen dat door Leergeld Amsterdam wordt gesteund, groeide in de eerste helft van dit jaar enorm, 75% meer dan de zelfde periode vorig jaar. De inkomsten groeiden in het 1e half jaar 2023 echter niet mee, wat doorgetrokken naar heel 2023 een tekort van
€ 450.000 zou gaan betekenen.

De noodkreet in onze Zomerbrief 2023 1 en twee artikelen in het Parool 2 luidden gelukkig een succesvolle eindsprint in. De gemeente  Amsterdam gaf € 200.000 extra subsidie en we kregen ongeveer evenveel nieuwe donaties. Het belangrijkste is echter dat alle ruim 7.000 kinderen dit jaar de steun kunnen krijgen, die zij nodig hebben. Heel hartelijk dank namens hen.

Klik hier voor de hele herfstbrief.