Een terugblik op onze aanvraag

Kinderen die niet kunnen lezen, lopen een moeilijk te overbruggen leerachterstand op, met als gevolg dat zij al vroeg in hun leven in een neerwaartse spiraal van falen en negatieve gevoelens terecht komen. Daarbij heeft het niet kunnen lezen helaas zijn uitwerking op alle leergebieden. Deze kinderen vallen niet alleen uit op de Nederlandse taal, maar ook bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en rekenen.

Om te kunnen lezen is het hebben van een (kinder)boek natuurlijk een absolute voor- en meerwaarde. Dit blijkt echter niet zo  vanzelfsprekend te zijn. Maar liefst 61% van de gezinnen in de zogenaamde achterstandswijken c.q. gezinnen met een sociaal maatschappelijke achterstand hebben geen kinderboek in huis. Dit is tevens terug te zien in de taalontwikkeling en leesvaardigheid van kinderen uit deze wijken. Om deze problemen te lijf te gaan is Stichting Ieder Kind een eigen Boek in 2008 gestart met een bijzonder en succesvol leesproject waarbij kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar gestimuleerd worden om te willen lezen, door middel van een  gepersonaliseerd en interactief boek. Door dit grote succes streeft Stichting Ieder Kind een eigen Boek er naar om nog meer kinderen uit achterstandswijken een boek aan te bieden.

Klik hier voor de gehele rapportage.