“Alleen zelf doen als het handig is, samen als het meer oplevert”. Onder dat motto ziet Rotary Club Amsterdam West (van de Dam) Rotarkids als een kans voor gewenste impact. Goeddoen, zeker voor kinderen van Amsterdam, is natuurlijk prima maar anno nu sta je ook stil bij daadwerkelijke impact. Daar is samenspel voor nodig, zodat kennis, kunde, kontakten en kontanten worden gebundeld.

Het begon de afgelopen paar jaar te broeien bij RC Amsterdam West. De commissies community service, fondswerving en jeugd organiseerden samen een fietstocht langs bijzondere plekken: het Zonnehuis in Noord, Loyd Hotel, ook ooit een jeugdgevangenis, het Maagdenhuis aan het Spui en de oude eigenaar het R.C. Maagdenhuis, nu als fonds gevestigd aan de Herengracht Amsterdam en het Vincentiushuis aan de Kloveniersburgwal waar de Regenbooggroep beneden dagelijks 60 dak- en thuislozen opvangt. Leden van diverse clubs en anderen namen er aan deel. Het was eigenlijk wel een feestje, maar dan met een serieuze inzet: Fietsen voor fietsen ten gunste van de Stichting Leergeld, maar ook School’s cool met bijlessen door vrijwillige mentoren. Van het een komt dan het ander. Dit project verleidde de Vereniging Vincentius, oprichter in het verleden van vele scholen in Amsterdam er toe om een flinke duit in het zakje te doen voor de Stichting Leergeld.

Later werd met vergelijkbare doelstelling een wandeltocht langs het werk in Amsterdam Zuid van de beeldend kunstenaar Hildo Krop georganiseerd. Een excursie met impact dus.

Er komen bij samenwerkingsprojecten verschillende zaken bij elkaar: het plezier met elkaar bij zo’n project, verdiepende kennis over heden en verleden van de stad en serieuze opbrengst voor jeugdprojecten. Het is hier begonnen met samenspel vanuit 1 club, soms gesteund door leden van andere clubs. Het lijkt incidenteel, maar zet aan het denken over het steunen van goeie projecten van andere clubs.

Rotarkids is een permanent samenspel van meerdere clubs. Dat biedt duurzame mogelijkheden initiatieven van leden van andere clubs te steunen. Het biedt de mogelijkheid meer duurzame steun te geven zodat jonge initiatieven als kasplantjes beschermd kunnen worden totdat ze stevig geworteld zijn in de maatschappij. Het geeft daarnaast maatschappelijke partners, zoals bedrijven en instellingen de mogelijkheid om een bestaande vrijwillige sociale infrastructuur als de Rotary stads breed te benutten.

Mede door de gedachtewisseling in het verband van Rotarkids heeft RC Amsterdam West

drie invalshoeken geformuleerd voor het zelf initiëren van dan wel participeren in initiatieven. Het betreft in feite drie invalshoeken:

  1. Concretiseren van pragmatische samenwerking met andere commissies en waar mogelijk collega clubs, in het bijzonder Rotarkids en (vrijwilligers)organisaties.
  2. Toewerken naar duurzame samenwerkingen extern; duurzaam betekent hier meerjarig, te evalueren per jaar
  3. Meerdere middelen beschikbaar stellen waar nodig: netwerken, geld, expertise en/of bestuurskracht.

Kortom, er komt systematiek in, nodig omdat aan bereidheid zich in te zetten geen gebrek bestaat, maar wel behoefte het goed te doen en om te kijken of het ook werkt en hoe het nog beter kan.

Andries de Jong, jeugdcommissie RCAW