Sinds 2020 is de kansenongelijkheid van kinderen uit gezinnen met een smalle beurs sterk gegroeid. Eerst door Corona en meer recent door de gierende inflatie. Die kloof wordt voorlopig ook niet kleiner. Onlangs besteedde de media daar nog veel aandacht1 aan. De beste remedie om kansen te vergroten is onderwijs. Daarom steunt Leergeld Amsterdam kinderen uit kansarme gezinnen in hun schoolloopbaan met o.m. laptops, bijlesvergoeding en fietsen om naar school te gaan. Daarbij kijken we altijd eerst of het echt om een kansarm gezin gaat en of er geen gemeenteregeling is waarop ouders een beroep kunnen doen.

Hoezeer kansenongelijkheid levens van kinderen kan beïnvloeden, is treffend zichtbaar in de documentaire ‘Klassen’ (Human, eind 2020, https://www.human.nl/klassen.html). De kinderen in die documentaire laten zien hoezeer het op persoonlijke stimulering aankomst, als je die van huis uit niet krijgt. Kansen(on)gelijkheid begint bovendien al heel jong, liet het CPB2 eind 2020 zien.
School is heel belangrijk om daar wat aan te doen. Leergeld Amsterdam3 zette daarom sinds 2021 volledig in op ‘schoolse zaken’. Het Project ‘Meer kansen door bijles’ is één van de projecten van Leergeld Amsterdam4, dat bijlessen aan kansarme kinderen vergoedt, als school die noodzakelijk vindt.

Download hier het hele artikel.